DEV SAMAJ MODERN SCHOOL No. 2

Sukhdev Vihar, Okhla, New Delhi